• Blu Acciaio Editor

Teltplasser i Nordmarka

Updated: Sep 6

Når tiden ikke tillater de lengre turene, er overnattingsturer med telt eller hengekøye i Nordmarka et flott alternativ for å få litt eventyrfølelse i hverdagen. Det finnes mange nettsteder og forumtråder med tips om teltplasser, til og med egne bøker, men vi savner en enkel og samlet oversikt. Vi taster derfor på denne posten, hvor vi lister opp de beste teltplassene, etter vårt syn, i Nordmarka. Litt nøkkelinformasjon og bilder av hver plass legger vi også ved. Vi er ute hver helg og leter etter nye steder. Hvis du vil hjelpe oss er det veldig velkomment! Skriv inn tips i kommentarfeltet under, eller send en epost til info@bluacciaio.com

⚠️ Steder merket med sykkel i grønt betyr at man kan sykle til teltplassen, mens steder med en kano i blått betyr at man trenger kano for å komme til teltplassen.

Nordre Måsjøen #1

🌍 Teltplassens koordinater er 60.121, 10.706 (dd). Når du kommer fra vest er det sti inn til venstre, akkurat der Nordre og Søndre Måsjøen nesten flyter inn i hverandre. Teltplassen ligger rundt 100 meter inn. Det går fint å trille sykkel på stien.


⛺️ Det er plass til to telt på denne plassen. Plasseringen av trær gjør at hengekøye kan bli litt vanskelig, hvert fall med våre kunnskaper.


👀 Selv om plassen bare ligger rundt 100 meter fra veien, er det ganske skjermet og lite innsyn.


💦 Plassen ligger ved et vann og vannkanten er lett tilgjengelig.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig bygget opp steinring for bål.


☀️ Plassen ligger slik at man ikke får soloppgang, men solnedgang får man.

Utsikt fra sørenden av Nordre Måsjøen

Kikuttoppen

🌍 Teltplassens koordinater er 60.084, 10.645 (dd). Når du kommer fra vest er det sti inn til venstre like etter hytta som ligger i nordenden av Østre Fyllingen. Stien går over til å bli en slags grov traktorvei. Det er merket hele veien til Kikuttoppen, men merkingen leder over til stier som er vanskelig med sykkel. Vi fulgte traktorveien helt opp. På denne veien er det ganske greit å trille sykkelen. Fra stien starter til man er på toppen er det omlag 2 km.


⛺️ Det er litt skrint med teltplasser på selve Kikuttoppen. Vi fikk plass til ett minitelt. Det er få trær på selve toppen og hengekøye er ikke mulig. Litt bak Kikuttoppen er det noen flere teltplasser.


👀 Svært skjermet og inget innsyn fra veien. Men Kikuttoppen er populært for dagsturer, så her kan det forventes treff med skogfolk. Da vi var der var det to andre lag innom, som bare passerte forbi på dagstur.


💦 Det finnes ingen vann eller vannkilder på denne plassen, selv om man kan se mange vann med den flotte utsikten.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og vi så heller ingen steder som tydet på særlig med bålbrenning.


☀️ Plassen ligger slik at man får soloppgang, hvert fall store deler av den. Solnedgangen er det litt verre med.

Utsikt fra Kikuttoppen østover, mot Hakkloa og Helgeren
Kikuttoppen fra toppen
Utsikt fra Kikuttoppen mot Bjørnsjøen og Oslo

Bjørnsjøen #1

🌍 Teltplassens koordinater er 60.074, 10.677 (dd). Når man kommer sørfra er det bare å følge hovedveien som går innover mot Hakkloa. Rundt én km nordvest etter den vesle broen ved Smalstrømmen går det en avstikker til venstre. Denne leder ned til Kutangen og teltplassene. Her kan det sykles helt frem!


⛺️ Her er det plass til mange telt! Flatt og fint, men det er ganske værutsatt når det blåser. Det er også mulig å henge opp hengekøyer flere steder.


👀 På denne plassen er det mye trafikk, både fra andre som telter, fra folk på dagstur og ikke minst sjøsetting og landgang av kanoer.


💦 Fin beliggenhet ved vannet, med lett tilgang til både sjøsetting av kanoer og bading.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig bygget opp steinringer for bål flere steder.


☀️ På dette stedet får man både soloppgang og solnedgang.

Teltplassene på Kutangen, med utsikt mot Kikut i øst
En av mange teltplasser på Kutangen ved Bjørnsjøen
Rytter uten sykkel ved Bjørnsjøen, som skuler mot Kikut

Bjørnsjøen #2

🌍 Teltplassens koordinater er 60.073804, 10.685120 (dd). Når man kommer sørfra er det bare å følge hovedveien som går innover mot Hakkloa. Like etter den vesle broen ved Smalstrømmen går det en sti inn til venstre og her ligger teltplassen. Stien er bare 40-50 meter lang og kan sykles hele veien.


⛺️ Her er det plass til to, kanskje tre telt. Flatt og fint. Det er åpent lende, så hengekøye kan bli vanskelig.


👀 Plassen ligger tett ved hovedveien innover mot Kikut, Hakkloa mv, så det er mange som passerer på veien. Teltplassen ligger likevel gjemt bak en trelinje, så de færreste vil nok få med seg at noen har slått leir her, i det de suser forbi.


💦 Teltplassen ligger på et lite nivå, men det er bare noen titalls meter ned til Bjørnsjøen.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig at det er flere som har brent bål her. Det er også mulig å lage et lite bål helt nede ved innsjøen.


☀️ Solnedgang får man dessverre ikke på dette stedet, men litt soloppgang kan man få med seg.

Leirplass ved Bjørnsjøen en fuktig oktoberdag, veien er like bak trelinjen

Vesle Sandungen

🌍 Teltplassens koordinater er 60.115, 10.615 (dd). Vi synes det er enklest å komme til denne teltplassen ved å sykle inn i Nordmarka sørfra, enten via Maridalen eller Sørkedalen. Følg hovedgrusveiene inn i Nordmarka inntil du er på nordsiden av Vesle Sandungen og Store Sandungen. Like sørvest for Meidelhytta går en traktorvei sørover. Etter et par hundre meter går denne traktorveien over en liten bro og da er du fremme ved teltplassen. Her kan det sykles hele veien frem!


⛺️ Det finnes flere teltplasser langs sjøkanten her, fra den vesle broen nevnt over og vestover. Alle ligger innen et område på et par hundre meter. Det finnes også en like øst for broen.


👀 Denne plassen ligger usjenert til, men det er et popuært sted, så her er det flere som nok kan tenke seg å telte på fine dager.


💦 Fin beliggenhet like ved vannet, med bra adgang til vannet i tillegg.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig bygget opp steinring for bål flere steder.


☀️ Her får man flott solnedgang, men ikke soloppgang.

Teltplass ved sørenden av Vesle Sandungen

Helgeren #1

🌍 Teltplassens koordinater er 60.078, 10.721 (dd). Teltplassen ligger langs sørsiden av Helgeren. Følg grusveien inn fra Hammeren i Maridalen, forbi Bjørnholt. Ta deretter grusveien til høyre ved østenden av Bjørnsjøen. Følg denne inntil du kommer til koordinatene over. Det kan sykles helen veien! Dersom denne plassen er opptatt, ligger det flere andre tilsvarende plasser videre østover langs sørsiden av Helgeren.


⛺️ På dette stedet er det bare plass til å slå opp et telt av vanlig størrelse.


👀 Teltplassen ligger nært veien og de som passerer kan se ned på teltplassen. De fleste syklistene har det imidlertid travelt og freser forbi uten å ense plassen.


💦 Fin beliggenhet like ved vannet, med bra adgang til vannet i tillegg.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig bygget opp steinring for bål.


☀️ Her får man flott solnedgang, men ikke soloppgang.

Rytter som ser nordover, utover Helgeren
Rytter som vader ut fra teltplass med strandlinje

Helgeren #2

🌍 Teltplassens koordinater er 60.081, 10.722 (dd). Teltplassen ligger ved østenden av Helgeren. Følg grusveien inn fra Hammeren i Maridalen, forbi Bjørnholt. Ta deretter grusveien til høyre ved østenden av Bjørnsjøen. Følg denne inntil du kommer til sørenden av Brannodden. Der går det en sti mot nord som leder til teltplassen, omtrent 400 meter inn i skogen. Sykler kan trilles på denne stien, eller sykles, om du har brede dekk.


⛺️ Det er én, kanskje to, teltplasser nære vannet, og flere oppover i skogen. Gode muligheter for hengekøye også!


👀 Plassen ligger usjenert til, ettersom man må ta sti inn noen hundre meter fra hovedveien. Plassen ser imidlertid ganske velbrukt ut, så vi antar sjansen er stor for at noen andre også slår leir her på fine dager.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er tydelig bygget opp steinring for bål.


☀️ Det var dårlig vær da vi var her, men ut fra beliggenheten burde det være solnedgang, men ikke soloppgang.

Teltplass ved østenden av Helgeren

Helgeren #3

🌍 Teltplassens koordinater er 60.0732574, 10.7067451 (dd). Teltplassen ligger ved vesttenden av Helgeren. Følg grusveien inn fra Hammeren i Maridalen, forbi Bjørnholt. Ta deretter grusveien til høyre ved østenden av Bjørnsjøen. Følg denne inntil du nesten er ved demningen som ligger ved sørvestenden av Helgeren. Der går det en sti mot nord som leder til teltplassen, omtrent 200 meter inn i skogen. Sykler kan trilles på denne stien, eller sykles, om du har brede dekk.


⛺️ Her er det plass til flere telt, like ved vannet. Også noen plasser nedover i skogen. I tillegg er det et par plasser på den andre siden av demningen, der er det også muligheter for hengekøyer.

👀 Plassen ligger usjenert til, ettersom man må ta sti inn noen hundre meter fra hovedveien. Plassen ser imidlertid ganske velbrukt ut, så vi antar sjansen er stor for at noen andre også slår leir her på fine dager.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er ikke bygget opp steinring for bål.


☀️ Her er det nydelig soloppgang, men ikke solnedgang.

Morgenstemning en solrik septembermorgen ved Helgeren
Takedown teltplasser ved Helgeren, dersom de beste er opptatt..

Lørensetertjern

🌍 Teltplassens koordinater er 60.023, 10.687(dd). Teltplassen ligger ved østsiden av Lørsensetertjern. Følg hovedveien forbi Ullevålseter, mot nordvest, omtrent 2 km. Ta deretter mot nord i det vesle veikrysset, opp mot Lørenseter. Etter omtrent 500 meter er det sti inn til venstre. Etter omtrent 100 meter på denne stien er du ved teltplassen. Her kan det sykles helt frem, om du har brede dekk.


⛺️ Det er plass til ett, kanskje to telt her, i tillegg er det gode muligheter for hengekøye.


👀 Det er ikke direkte innsyn fra veien, men plassen ligger tett på både veien og Lørenseter. I tillegg er det en hytte på vestsiden av vannet. Vi har likevel til gode å møte på folk her.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er heller ikke bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Her får man flott solnedgang, men ikke soloppgang.

Utsikt fra hengekøye utover Lørensetertjern
Teltplassen ved Lørensetertjern, med plass til både telt og hengekøyer

Store Åklungen

🌍 Teltplassens koordinater er 59.998, 10.724 (dd). Teltplassen ligger ved vestsiden av Store Åklungen, ganske langt mot sør. Fra Sognsvann, følg hovedveien mot Ullevålseter inntil du kommer til sørenden av Store Åklungen. Her tar du inn på sti. Etter omtrent 200 meter er du på leirplassen. Sykler kan trilles hele veien. Både nordover og sørover, innen et par hundre meter, er det flere andre fine teltplasser langs Store Åklungen også!


⛺️ På denne plassen er det plass til to eller tre telt. Hengekøye er det verre med, ettersom det ikke er særlig med trær på selve plassen og det er bratte skrenter ned på sidene.


👀 Dette er en av de mer velbrukte plassene vi har vært på. Ikke så rart, siden det bare er 2 km fra Sognsvann. I tillegg går turstien rundt Store Åklungen praktisk talt gjennom teltplassen. Selv om det må være noen hundre meter i luftlinje, er plassen også godt synlig fra lysløypen til Ullevålseter, som går på andre siden av vannet.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er forholdsvis lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading. Litt bratt er det likevel, så her er gode muligheter for å plumpe uforvarende uti en sen nattetime.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål.


☀️ Det var dårlig vær da vi var her, men ut fra beliggenheten burde det være soloppgang, men ikke solnedgang.

Utsikt mot nordøst, utover Store Åklungen

Lille Åklungen

🌍 Teltplassens koordinater er 59.9863853,10.7144632 (dd). Plassen ligger helt sørvest ved Lille Åklungen. Enkleste veien frem er å komme inn via Sognsvann, ta turveien som går på vestsiden av Sognsvann. Følg denne oppover noen kilometer, så tar du inn til høyre og da er man straks ved sørenden av Lille Åklungen og campingplassen, like der demningen slutter. Det er flere fine plasser videre østover langs vannet.


⛺️ På denne plassen er det rom for mange telt, selv om noen av plassene ligger litt unna vannet. Det er også gode muligheter for hengekøye.


👀 Stedet ligger i gåavstand fra Sognsvann og er mye i bruk, så her er det hele garantert at man møter andre folk. I tillegg går stien praktisk talt gjennom teltplassen, så dette er ikke et spesielt usjenert sted.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er lett å komme til vannet for oppvask. Det er kanskje ikke så lurt å bade her, siden demningens utløp ligger like i nærheten.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål.


☀️ Skogholtene er ganske tett på, ved begge sider av vannet, så man får ikke så godt se verken soloppgang eller solnedgang her.

Romslig med teltplasser ved Lille Åklungen

Hakkloa #1

🌍 Teltplassens koordinater er 60.094, 10.67799 (dd). Når man kommer sørfra er det bare å følge hovedveien som går innover mot Hakkloa. Etter å ha syklet langs Hakkloa et lite stykke, tar man inn på en liten sti, inn til høyre. Etter noen hundre meter er du på leirplassen. Sykler kan trilles hele veien.


⛺️ På denne plassen er det plass til flere telt, hvert fall to eller tre. Det er også noen trær der, så det skule være mulig med hengekøye.


👀 Plassen ligger usjenert til, ettersom man må ta sti inn noen hundre meter fra hovedveien. Plassen ser imidlertid ganske velbrukt ut, så vi antar sjansen er stor for at noen andre også slår leir her på fine dager.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er forholdsvis lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål.


☀️ Det var dårlig vær da vi var her, men ut fra beliggenheten burde det være mulig å se både soloppgang og solnedgang her, selvom trærne skygger litt.

Minimalistisk ved Hakkloa

Hakkloa #2

🌍 Teltplassens koordinater er 60.0875015, 10.6771278 (dd). Når man kommer sørfra er det bare å følge hovedveien som går innover mot Hakkloa. Ganske langt sør ved Hakkloa, litt før plassen hvor det kan sette ut kanoer, går det en sti inn til høyre. Følg denne over en liten bekk og etter hundre meter omtrent er du på leirplassen. Sykler kan trilles hele veien.


⛺️ På denne plassen er det plass til flere telt, hvert fall to. Hengekøye derimot ser vanskelig ut på denne plassen.

👀 Teltplassen kan skimtes fra veien, men det ligger litt skog i mellom, så de fleste syklistene vil nok koste forbi uten å ense plassen.

💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er forholdsvis lett å komme ut i vannet for oppvask og litt bading, forutsatt at det ikke er islagt.

🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er heller ikke bygget opp steinring for bål på denne plassen.

☀️ Åsen der bak og trærne skygger for solnedgangen, til gjengjeld er det ekstra fin soloppgang.

Telt i solskinn ved sørenden av Hakkloa

Gjerdingen

🌍 Teltplassens koordinater er 60.18921, 10.60955 (dd). Dette stedet ligger ganske langt nordøst i Nordmarka. Den raskeste veien er å starte ved Stryken. Dit kan man enten ta toget eller sykle. Fra Stryken stasjon krysser man veien og følger denne vestover inntil man er ved Gjerdingen. Det er noen kilometer, men flott grusvei og skilting hele veien.


⛺️ På denne plassen er det flott gressplen, med rom for mange telt. Det ligger i en lysning, så trær å feste hengekøyer i er det dårlig med.


👀 Her er det folksomt, ettersom gressplenen egentlig utgjøres av tunet til en gammel skole. Byggene er fortsatt i bruk og her kommer det folk på helgetur. Da vi var der var det folk der. De sa det var helt greit for at dem at vi slo leir på gressplenen deres. Men dette ble nok litt mer folksomt enn det vi hadde sett for oss på telttur.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er superlett å komme til vannet. Det er kanskje ikke så lurt å bade her, siden demningens utløp ligger like i nærheten.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er heller ikke bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Det er fin solnedgang her, og bra soloppgang også, siden hele plassen ligger i åpent lende, med trelinjene et stykke unna.

Folksomt og fint ved Gjerdingen

Ørfiske

🌍 Teltplassens koordinater er 60.08, 10.80999 (dd). Dette stedet ligger ganske langt øst i Nordmarka, helt ved nordenden av Ørfiske. Dersom man kommer sørfra er det bare å følge Greveveien, som går langs vestsiden av vannet. På vei mot enden av vannet passerer man en rekke andre fine teltplasser som ligger langs vannet. Ved nordenden av vannet går det sti inn i skogen, og her ligger teltplassen. Det er mulig å sykle hele veien.


⛺️ På dette stedet fant vi egentlig bare plass til ett telt, men i skogen like bak er det plass til flere hengekøyer blant trærne.


👀 Det er generelt ganske folksomt rundt hele Ørfiske og hovedveien rundt vannet ligger ikke langt unna. Samtidig er plassen adskilt fra veien med en trelinje, så det er ganske skjermet og det er ikke direkte innsyn fra veien.


💦 Plassen ligger utrolig fint til ved vannkanten og det er superlett å plaske uti en tur.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er heller ikke bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Det er ikke noe særlig solnedgang å snakke om her, men flott soloppgang!

Gode muligheter for bål i strandkanten, særlig når vannstanden er lav

Rottungen

🌍 Teltplassens koordinater er 60.0467949, 10.7194366 (dd). Dette stedet ligger ganske langt sør i Nordmarka. Den enkleste måten å komme hit er ved å ta grusveien som går inn i Nordmarka fra Hammeren i Maridalen. Følg denne veien opp forbi Skjærsjøen. Etter nesten syv km kommer du til et kryss, og her tar du til høyre. Følg grusveien videre omtrent én km. Du skal da se en slag traktorvei som går til venstre, inn mot Rottungen. Følg denne til du kommer til en liten vik, deretter klyver du opp på den vesle kollen og du er fremme. Det er mulig å sykle hele veien, bortsett fra de siste meterne. Både østover og vestover, innen et par hundre meter, er det flere andre fine teltplasser også!


⛺️ På akkurat dette stedet er det vel i høyden bare plass til ett telt, og muligens en hengekøye.


👀 Det er generelt ganske folksomt rundt hele Rottungen og hovedveien rundt vannet ligger ikke langt unna. Samtidig er plassen adskilt fra veien med en trelinje, så det er ganske skjermet og det er ikke direkte innsyn fra veien.


💦 Teltplassen ligger på en liten kollen, så selvom vannet er nært, er det ikke så godt å komme til uten å plaske uti.


🔥 Dette stedet er ikke egnet for å fyre bål. Det er mye helling der teltet ikke står, og det er heller ikke noen steinring.


☀️ På denne plassen er det nydelig solnedgang, men ikke soloppgang.

Solnedgang over Rottungen

Oppkuven

🌍 Teltplassens koordinater er 60.0901413, 10.5206432 (dd). Dette stedet ligger ganske langt vest i Nordmarka. Den enkleste måten å komme hit er ved å ta grusveien som går inn i Nordmarka fra det nå nedlagte landhandleriet i Sørkedalen. Ta ned på den store parkeringsplassen, og følg deretter Langliveien oppover. Langliveien går opp på venstresiden av parkeringsplassen. Følg veien opp til Kringla, omtrent 9 km. Her tar du til venstre, mot vest. Følg videre på langs Svarten. Etter omtrent 3 km kommer du til et kryss, ta til venstre her. Følg grusveien videre, omtrent 2 km. Da kommer du til nytt kryss, ta til venstre igjen. Fra dette punktet blir grusveien en god del grovere, men kan fortsatt sykles. Følg veien i litt under 2 km. Se etter merket sti til venstre. Denne følger du det siste stykket opp til utkikkstårnet, som må være en av de fineste utkikkspunktene i hele Nordmarka. Du kan definitivt ikke sykle dette stykket, hvert fall kunne ikke vi det, men det er bare like under 1 km, og det er mulig å trille / slepe sykkelen hele veien.


⛺️ Det naturlige valget på dette stedet er å sove i selve utkikkstårnet, under åpen himmel. Alternativt er det mulig å sette opp et telt eller to ved foten av utkikkstårnet. Hengekøye her er kanskje ikke så lett, ettersom terrenget er ganske kupert.


👀 Dette stedet er noe av en gamble, siden det er et populært sted. Så her er sannsynligheten stor for å møte andre, og ikke minst, for at alle plassene er opptatt. Det er i så fall ergerlig, ettersom det krever litt å komme dit opp.


💦 Man passerer mange tjern og vann på vei hit, men det er ingen i umiddelbart nærhet, så vann bør medbringes.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål. Best å holde seg godt unna utkikkstårnet dersom man skal fyre bål.


☀️ På dette stedet er det helt eventyrlig både soloppgang og solnedgang.

Solnedgang sett fra utkikkstårnet på Oppkuven
Rytter med høydeskrekk i solnedgang

Almedalsputten

🌍 Teltplassens koordinater er 60.18172, 10.63929 (dd). Dette stedet ligger ganske langt nordøst i Nordmarka. Den raskeste veien er å starte ved Stryken. Dit kan man enten ta toget eller sykle. Fra Stryken stasjon krysser man veien og følger denne vestover, oppover mot Gjerdingen. Det er noen kilometer, men flott grusvei og skilting hele veien. Et lite stykke før Gjerdingen kommer man til et t-kryss, og like sør for dette krysset ligger Almedalsputten. Teltplassen ligger på toppen av en liten skrent, på østsiden av vannet. Det er omtrent 100 meter å trille sykkelen inn fra veien.


⛺️ På denne plassen er det delvis berg og myk mose. Det er rom for ett, kanskje to telt, og muligheter for hengekøye.


👀 Det er fin utsikt her, over Almedalsputten, og grusveien mot Gjerdingen. Men selve teltplassen ligger tilbaketrukket og usjenert til. Et fint alternativ dersom det er opptatt ved de nærliggende teltplassene ved Gjerdingen, Svartvatn og Fjellsjøen.


💦 Plassen ligger fint til ved vann, men det er en skrent ned til vannet og myr rundt vannkanten, så det er ikke så lett tilgjengelig.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, og det er heller ikke bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Det er trelinjer på alle kanter her, men man kan likevel nyte en del av solnedgangen.

Mykt og fint ved Almedalsputten, liggeunderlag følger med som standard..

Åbortjern

🌍 Teltplassens koordinater er 59.99182, 10.56471 (dd). Dette stedet ligger ganske langt vest i Nordmarka. Man kunne kanskje også si at det egentlig ligger i Bærumsmarka. Den raskeste veien er å sykle inn via Fossum, opp forbi Østernvann. Det er fine grusveier helt opp til Åbortjern. Men man kommer opp på sørvestsiden, mens de fineste teltplassene ligger på nordøstsiden, ved demningen. Det går en liten sti rundt vannet, men den er ganske kronglete. Heldigvis er det ikke så langt, kanskje 400-500 meter. Her må sykkelen trilles, og den bør nok ikke være for tung for at dette skal være praktisk mulig.


⛺️ På denne plassen er det rom for mange telt og flere muligheter for hengekøye.


👀 Det er fabelaktig utsikt her, over Åbortjern. Det er et nettverk av stier rundt vannet, og teltplassene ser velbrukt ut, så her kan det nok fort bli folksomt på solskinnsdager.


💦 Plassen ligger fint til ved vannet, med lett tilgang, så her kan man fint ta seg en liten dukkert.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det var flere steder bygget opp små ildsteder inntil steiner.


☀️ Her er det nydelig solnedgang, og man får også soloppgang, dersom man er ute på odden.

Parkering med strandlinje ved Åbortjern

Gåslungsbrannodden

🌍 Teltplassens koordinater er 60.07126, 10.67042 (dd). Dette stedet ligger på Gåslungsbrannodden, som er en av øyene i Bjørnsjøen. Den enkleste måten å komme hit er ved å ta grusveien som går inn i Nordmarka fra Hammeren i Maridalen. Følg denne veien opp forbi Skjærsjøen og videre inn til Bjørnholt. Dersom du ikke har med egen flåte, kan du leie kano her. På Bjørnholt finnes også en utekran med drikkevann, så man slipper å trekke meg se de ekstra kiloene helt hjemmefra. Når du er klar, sett ut fra Båthusvika, bare noen hundre meter fra Bjørnholt. Deretter er det bare å padle mot nord. Passer Brenteøya og hold inntil landsiden, så ligger Gåslungsbrannodden rett forut. Padleturen er omtrent 3 km. Teltplassen ligger helt på nordvestsiden av øya, og der er det også gode muligheter for å legge til land. Det ligger også en annen teltplass på øya, litt sør fra landgangen.


⛺️ På denne plassen er det rom et stort telt, og gode muligheter for hengekøye.


👀 Forutsatt at andre sjøfolk ikke seiler like forbi, ligger dette stedet skjermet og fint til. Man har utsikt til Storøya mot vest og til Kikut og Kutangen mot nord, men bare så nært at man kan skimte telt og bål. Bjørnsjøen er populær, så det er nok lurt å være tidlig ute om man vil være sikker på å finne en teltplass.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er superlett å komme til vannet.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Det er nydelig solnedgang her, inntil solen forsvinner bak Kikuttoppen. Soloppgang får man ikke her.

Teltplassen ved nordvestsiden av Gåslungsbrannodden, med kanoparkering

Fjellsjøen

🌍 Teltplassens koordinater er 60.19475, 10.64498 (dd). Dette stedet ligger ganske langt nordøst i Nordmarka. Den raskeste veien er å starte ved Stryken. Dit kan man enten ta toget eller sykle. Fra Stryken stasjon krysser man veien og følger denne vestover, oppover mot Gjerdingen. Noen kilometer før Gjerdingen er det skilting til Fjellsjøen. Det går en grusvei på noen kilometer opp til Fjellsjøen. Der grusveien går over til å bli en traktorvei, ligger teltplassen, helt langs vannkanten. Man kan sykle hele veien frem! Harvest har en fin artikkel om Fjellsjøen som kan leses mens man nyter stillheten der oppe.


⛺️ På denne plassen er det rom for to telt. Det ligger i en lysning, så trær å feste hengekøyer i er det dårlig med.


👀 Det ligger en liten hytte ved sørenden av vannet, noen hundre meter unna teltplassen. I tillegg er det blåmerket sti, som kommer fra Harestua, som munner ut mer eller mindre rett på teltplassen. Traseen til Fjellsjørunden er også like ved, så litt aktivitet er det nok på dette stedet, særlig på fine dager. Selve teltplassen virker ganske velbrukt og er nok både populær og velkjent.


💦 Plassen ligger fint til ved vann og det er superlett å komme til vannet.


🔥 Dette er ikke en godkjent bålplass, men det er bygget opp steinring for bål på denne plassen.


☀️ Det er fin solnedgang her, hvert fall en stund før solen forsvinner ned bak Løndalshøgda. Soloppgang får man ikke her.

Panoramautsikt over Fjellsjøen

Steder vi tror kan være fine, men som vi ikke har rukket å prøve enda. Gi oss gjerne løypemelding på info@bluacciaio.com om du allerede har vært der!


 • Manntjernet / Mantjernet? Er det flere? Det ene ligger i nærheten av Stryken

 • Svartvatn (ved Fjellsjøen)

 • Solobservatoriet Harestua

 • Spålen

 • Storflåtan #1

 • Storflåtan #2

 • Storflåtan #3

 • Nordre Måsjøen #2

 • Stedet like øst for Nordre Måsjøen

 • Lille Gørja

 • Middagskollen

 • Kalvsjøen

 • Svartkulp (ved Sognsvann)

772 views2 comments
Logo for Blu Acciaio